גביית חוב מהחייב בהוצאה לפועל

האמצעים העומדים בפני הזוכה לשם גביית חובו מהחייב בהוצאה לפועל

אז כבר הגשת תביעה כספית לבית המשפט ואחרי דיונים ממושכים קיבלת פסק דין לטובתך.
מה עושים עם פסק הדין וכיצד גובים את החוב מהחייב?
לאחר שהחייב קיבל את פסק הדין ולא מילא אחריו במועד רשאי הזוכה לפתוח כנגדו תיק הוצאה לפועל  בכל לשכת הוצאה לפועל שבה יחפוץ .

לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה ולפיה אמור לשלם החייב בתוך התקופה הנקובה באזהרה (21 יום ובמקרה של תביעה בסכום קצוב 30 יום) את החוב. במידה ולא פרע החייב את החוב בתקופה הנקובה באזהרה רשאי הזוכה להתחיל ולפעול בהליכים כנגד החייב במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

זוכה רשאי לפנות בבקשה לנקיטת הליכים לפני מתן אזהרה רק כאשר קיים חשש שהחייב יסכל את ביצוע פסק הדין על ידי הברחת נכסים או יציאה מן הארץ. במקרה כזה הזוכה יהיה רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל, בצירוף תצהיר, ולפרט איזה הליכים מבקש לבצע טרם מסירת אזהרה ומדוע.

הפעולות הניתנות לביצוע במסגרת ההוצאה לפועל:

1. חקירה יכולת
בכל שלב עומדת בפני הזוכה האפשרות לזמן את החייב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל (גם החייב יכול לבקש בעצמו חקירת יכולת). חקירת היכולת נועדה להוכיח לרשם ההוצאה לפועל מהי יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את החוב ולעיתים במהלך החקירה מתגלים נכסים השייכים לחייב ואותם הוא ניסה להסתיר. במסגרת חקירת ביכולת ממלא החייב שאלון יכולת וכן חותם על כתב ויתור סודיות. החייב נחקר ע"י רשם ההוצאה לפועל וע"י הזוכה או ב"כ לגבי יכולתו הכלכלית ובסיום החקירה מורה רשם ההוצאה לפועל על צו תשלומים אשר לפיו ישלם החייב את חובו.

2. צו הבאה
רשם ההוצאה לפועל רשאי ליתן צו הבאה אשר תכליתו להביא את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל. הצו ניתן במידה ובוצעה הזמנה לחקירת יכולת אך החייב לא התייצב לחקירה.

3. צו עיכוב יציאה מן הארץ
אם לזוכה יש סיבה לחשוד כי החייב עומד לברוח מהארץ בכדי להתחמק מלשלם את חובו לזוכה, הוא רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד החייב בצירוף תצהיר הזוכה המאמת את העובדות.

4. עיקול צד ג' ומימוש העיקול
הזוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול ברישום של כספים הנמצאים אצל צד ג' (כגון: בנקים, חברות ביטוח, מעסיק וכו'). במידה ונתפסו כספים במסגרת העיקול אצל צד ג' ניתן להגיש בקשה למימוש הכספים.

5. עיקול רכב ומימושו
ניתן להטיל עיקול על רכב בבעלות החייב במשרד הרישוי או על ציוד מכני הנדסי במשרד התחבורה. לאחר שנרשם העיקול במשרד הרישוי או במשרד התחבורה ניתן להגיש בקשה למימוש הרכב ובמידה ויאשר זאת רשם ההוצל"פ ייתפס הרכב. לאחר תפיסתו של הרכב הוא יאוחסן במחסן המעוקלים ובמידה ולא ישלם החייב את החוב בתוך 14 יום הוא יימכר.

6. עיקול מיטלטלין ומימושו
זוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול מיטלטלין בביתו של החייב. לאחר שנרשם עיקול על המיטלטלין רשאי הזוכה להגיש בקשה להוצאת המיטלטלין ומכירתם. אם בתוך 7 ימים מיום רישום העיקול לא הסדיר החייב את חובו, רשאי הזוכה להגיש בקשה להוציא את המיטלטלין מביתו של החייב ולמכור אותם.

7. עיקול מקרקעין
הזוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול נכס מקרקעין אשר בבעלות החייב. במידה ויאשר רשם ההוצאה לפועל את הבקשה יירשם עיקול על הנכס לטובת הזוכה. אם בתוך 30 יום מיום רישום העיקול לא שולם החוב, רשאי הזוכה להגיש בקשה למימוש הנכס. מכירת הנכס תתבצע באמצעות כונס נכסים אשר ימנה רשם ההוצאה לפועל.

8. צו מאסר
ניתן להגיש רק בתיק מזונות במידה והחייב מתחמק מתשלום חובותיו או אם יש ביכולתו של החייב לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו אך הוא לא עושה זאת או אם החייב לא מילא אחר החלטה כלשהי של רשם ההוצאה לפועל.

9. הגבלות
תיקון מס' 29 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי ניתן להטיל על החייב הגבלות שונות אשר עשויות לגרום לחייב להיכנע ולשלם את החוב. במסגרת ההגבלות ניתן להגביל החזקה או חידוש רישיון נהיגה, להגביל מלהחזיק או לחדש דרכון, להגביל מלקבל שיקים או כרטיס אשראי, להגביל מלהיות בעל חברה, להגביל יציאה מן הארץ.

ניתן בהחלט לגבות חוב מן החייב במסגרת הליכי ההוצאה לפועל וסיוע של עורך דין הוצאה לפועל בקיא מן התחום יאיץ את גביית החוב שכן עורך דין הוצאה לפועל מחובר למערכת ההוצאה לפועל וינקוט בהליכים הרצויים במהירות ובטרם יספיק החייב להבריח את נכסיו.
Phone

לייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות

WhatsApp

דבר/י איתי ב-WhatsApp