חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת היא כלי באמצעותו ניתן לבדוק ולברר את מצבו הכלכלי האמיתי של החייב.
אם אתה זוכה, תוכל באמצעות חקירת יכולת לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל על הכנסותיו, הוצאותיו ונכסיו. אם יש למשל שי בידך מידע על נכס כלשהו המצוי בבעלות החייב ואותו הוא מנסה להסתיר, תוכל במהלך החקירה לחקור את החייב בעניין אותו נכס. למעשה באמצעות חקירת יכולת ניתן לעיתים להוכיח כי מצבו של החייב אינו קשה כפי שהוא מנסה להציגו וכי יש ביכולתו לשלם את החוב.
אם אתה חייב, תוכל לנצל את חקירת היכולת לטובתך וזאת במידה ואכן מצבך הכלכלי קשה כפי שהצהרת ואינך מסתיר נכסים כלשהם מפני הנושים ורשם ההוצאה לפועל. אם תוכיח כי מצבך הכלכלי אינו מאפשר לך להסדיר את החוב בקלות, יורה רשם ההוצאה לפועל על צו תשלומים נמוך אשר תוכל לעמוד בו.

מתי ואיך ניתן לבקש חקירת יכולת?

לאחר שנפתח תיק הוצאה לפועל לביצוע פסק דין ע"י הזוכה, המוציא לפעול ממציא לחייב אזהרה לפיה עליו למלא אחר פסק הדין או לשלם את החוב בתשלומים כפי שנקבעו באזהרה.
באזהרה מצוין, כי אם אין ביכולתו של החייב לשלם את החוב בתשלומים שנקבעו באזהרה, עליו להתייצב לחקירת יכולת. על החייב למלא שאלון בצירוף כתב ויתור על סודיות וכן תצהיר אודות הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו ונכסיו. יש לתמוך התצהיר באסמכתאות כגון תשלומי ארנונה, מים, חשמל, שכירות, תלושי שכר, דפי חשבון בנק, תדפיסי אשראי וכו'. החייב רשאי בתצהיר לנקוב בצו תשלומים אשר לפיו הוא מעוניין לשלם ולעיתים רשם ההוצאה לפועל מקבל את הבקשה או לפחות מתחשב בה. אם לא ישלם החייב את החוב ולא יתייצב לחקירת יכולת יראוהו כמי שמשתמט מתשלום חובותיו.
כאמור, גם הזוכה יכול לבקש שתיערך לחייב חקירת יכולת ובמידה והחייב לא התייצב לחקירת יכולת שמועד שנקבע, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע צו תשלומים שלא בנוכחותו.

לסיכום:

חייב שעתיד להתייצב בחקירת יכולת צריך להתכונן כראוי ע"י כך שימלא תצהיר כנה לגבי הכנסותיו והוצאותיו ויתמוך התצהיר במסמכים מתאימים. אין לנסות ולהסתיר מידע מרשם ההוצאה לפועל מאחר ועל החייב לחתום על כתב וויתור סודיות וניתן לגלות אם הסתיר נכסים. בנוסף יש לקחת בחשבון כי לזוכה יש מידע לגבי החייב והוא ישמח להעלותו בפני רשם ההוצאה לפועל.
זוכה שמעוניין לזמן את החייב לחקירת יכולת, עליו לערוך בירור וחקירה אודות הכנסותיו ונכסיו של החייב. כמו כן יש לברר האם יש אי אילו מותרות אשר מהן נהנה החייב. יצוין, כי בחקירת יכולת נכנסים לפרטי פרטים ולא אחת רשם ההוצאה לפועל אינו רואה בעין יפה חייב אשר מחד אינו משלם חובותיו ומאידך מוציא כספים לצורך רכישת סיגריות, מנוי לטלוויזיה בכבלים, מנויים, טיסות לחו"ל ועוד.
הן אם אתה חייב והן אם אתה זוכה רצוי בטרם הגעתך לחקירת יכולת להיוועץ בעורך דין הוצאה לפועל אשר עשוי להאיר את עיניך לפרטים חשובים בעניין וכן להגיע עימך לחקירת יכולת ולסייע לך בחקירה. זהבית אמיתי – בנדה עורך דין הוצאה לפועל תשמח לסייע אתכם בכל שאלה בעניין.Phone

לייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות

WhatsApp

דבר/י איתי ב-WhatsApp