פשיטת רגל וחדלות פירעון

עורך דין לפשיטת רגל וחדלות פירעון

עורך דין לפשיטת רגל וחדלות פירעון

כאשר אדם מגיע למצב בו אינו מסוגל לשלם את הוצאותיו וחובותיו כתוצאה מכך שסך כל הוצאותיו גדול באופן משמעותי מסך כל הכנסותיו, אזי ניתן לומר כי אותו אדם הגיע לחדלות פירעון.  קרא עוד
פשיטת רגל בצל משבר הקורונה

פשיטת רגל בצל משבר הקורונה

  הנזק הכלכלי של משבר הקורונה דרדר עשרות אלפי אזרחים ועסקים בארץ למצב של חדלות פירעון. אפקט הקורונה גרם לאזרחים ליטול עוד ועוד הלוואות בכדי לנסות ולעמוד בהוצאות השוטפות שלהם ושל העסק. הקורונה קרא עוד
אמות מידה לקביעת תשלום חודשי בהליך חדלות פירעון

אמות מידה לקביעת תשלום חודשי בהליך חדלות פירעון

כאשר אדם נכנס להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל), הממונה יותיר בידי החייב דמי מחיה ויעביר לנאמן "את היתרה בתשלומים עתיים באופן שיורה הממונה". החייב יעביר מתוך הכנסתו תשלומים חודשיים לקופת הנשייה במשך קרא עוד
ביטול תשלום חודשי בהליך חדלות פירעון (פשיטת רגל)

ביטול תשלום חודשי בהליך חדלות פירעון (פשיטת רגל)

ביום 11.2.2020 ניתן פסק דין תקדימי אשר ביטל לחלוטין תשלום חודשי בהליך פשיטת רגל –( רע"א 6353/19). עובדות המקרה: חייב בן 46, מוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כבעל דרגת אי כושר יציבה של 100%, אשר קרא עוד
ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון

ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון

נשאלת השאלה האם יחיד המצוי בהליך של חדלות פירעון (פשיטת רגל) יכול להמשיך לנהל עוסק מורשה או להקים עוסק מורשה בעודו מצוי בהליך של חדלות פירעון קרא עוד
חידוש הליך כינוס שבוטל

חידוש הליך כינוס שבוטל

עם מתן צו כינוס נגד חייב במסגרת הליך פשיטת רגל, ניתן גם צו תשלומים חודשי שעל החייב להקפיד ולשלם בכל חודש. הנאמן מבצע חקירות ובירורים אודות מצבו הכלכלי של החייב ואודות נכסיו וחובותיו ובודק האם החובות קרא עוד
הסרת הגבלת עיכוב יציאה מהארץ בהליך חדלות פירעון

הסרת הגבלת עיכוב יציאה מהארץ בהליך חדלות פירעון

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, קובע כי בתקופת הביניים שבין מתן צו פתיחת הליכים כנגד היחיד לבין מתן צו לשיקום כלכלי, יחולו על היחיד הגבלות שונות ובניהם הגבלת עיכוב יציאה מן הארץ. קרא עוד
Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to Google+ Google+