ניהול עוסק מורשה בהליך חדלות פירעון

נשאלת השאלה האם יחיד המצוי בהליך של חדלות פירעון (פשיטת רגל) יכול להמשיך לנהל עוסק מורשה או להקים עוסק מורשה בעודו מצוי בהליך של חדלות פירעון.

סעיף 157 לחוק חדלות פירעון מסדיר את הנושא של המשך ניהול עוסק מורשה במסגרת הליכי חדלות פירעון.

הסעיף קובע כי הממונה יורה על  הפעלת עסקו של היחיד בתקופת הביניים, לבקשת היחיד או בהסכמתו, אם שוכנע כי הפעלת העסק לא תפגע בשיקומו הכלכלי של היחיד או בנושיו. הממונה רשאי להתנות את הפעלת העסק בתנאים ולקבוע מגבלות בהפעלתו כדי להבטיח את עניינם של הנושים.

האם במקרה שבו המשך פעילות העסק עשויה להניב רווחים לנושים ניתן להכריח את היחיד להפעיל את העסק גם שלא בהסכמתו?

סעיף 157(ב) מאפשר לממונה להכריח את החייב בהפעלת העסק גם שלא בהסכמתו ככל שלדעת הממונה הפעלת העסק תשיא רווחים שיסייעו לקופת הנשייה.

מהם השיקולים שישקול בית המשפט בבואו להכריע האם ליתן ליחיד את האפשרות להמשיך ולהפעיל את העסק?

ככל וכתוצאה מהפעלת העסק הגיע היחיד למצב של חדלות פירעון, יטה בית המשפט שלא לאפשר את המשך הפעלת העסק אולם ישקלו גם שיקולים אחרים ונוספים.  בית המשפט יבחן את הסיכון הכלכלי הכרוך בהפעלת העסק, האם העסק מעסיק עובדים אשר יש לשלם להם משכורות, האם העסק עשוי להניב רווחים או שמא ההוצאות גבוהות מההכנסות.

אם בית המשפט יתרשם שהמשך הפעלת העסק עשויה להביא את היחיד לחובות נוספים, אזי יחליט בית המשפט שלא לאפשר ליחיד להמשיך להפעיל את עסקו במסגרת הליכי חדלות פירעון.

הקמת עסק חדש על ידי היחיד במסגרת היותו בהליך חדלות פירעון:

כאשר מדובר בהמשך הפעלת עסקו של יחיד, הרי שיש לנו נתונים לגבי פעילות העסק. לעומת זאת כאשר מדובר על הקמת עסק חדש, אין נתונים לגבי פעילות העסק ולבית המשפט אין את היכולת לקבוע האם ישנה כדאיות כלכלית בהקמת העסק או שמא הקמת העסק תביא לפגיעה בקופת הנשייה.

לסיכום יחיד המבקש להכנס להליך חדלות פירעון ומעוניין להמשיך להפעיל את עסקו או להקים עסק חדש צריך להתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל ולשם כך יהיה עליו להגיש בקשה מפורטת לבית המשפט בכדי לאפשר לו לנהל את עסקו במסגרת הליך חדלות פירעון.

Phone

לייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות

WhatsApp

דבר/י איתי ב-WhatsApp