ייפוי כוח מתמשך


מאז תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, יכול כל אדם בגיר להגשים את רצונותיו באמצעות קביעה מי יטפל בענייניו ובאיזו דרך.

לפני אותו תיקון לחוק, היה מצב בעייתי בו רק לאחר שאדם איבד את יכולתו לטפל בענייניו, היו ממנים לאותו אדם אפוטרופוס ולמעשה כלי זה לא נתן מענה לרצונותיו של האדם.

האפוטרופוס שמונה לא בהכרח היה תמיד האפשרות העדיפה על אותו אדם, אולם מאחר ואפוטרופוס ממנים לאחר שהאדם כבר איבד את יכולתו לקבל החלטות, הרי שממילא לא ניתן לשאול אותו ולקבל את דעתו.

התיקון החדש, מאפשר למעשה לאדם לקבוע באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך מי יטפל בעניינו וכיצד. באמצעות ייפוי הכוח, הממנה מיפה את כוחו של מי שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעתיד, כאשר הוא עצמו כבר לא יהיה מסוגל לקבל או לבצע החלטות ופעולות הקשורות לענייניו.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיעשות לגבי רכושו של אדם או לגבי ענייניו הרפואיים או לגבי שניהם גם יחד.

הממנה יכול למנות יותר מאדם אחד כמיופה כוח ויכול אף לקבוע כי אדם אחד יתמנה לטפל בענייניו הרפואיים והשני בענייניו הכספיים.

את הייפוי כוח המתמשך יש לערוך דווקא כאשר האדם עדיין במצב שיכול לקבל החלטות עבור עצמו. הייפוי כוח המתמשך לא נועד רק לאנשים המצויים בגיל השלישי אלא לכל אדם. גם אנשים צעירים, שלא עלינו, נקלעים לתאונה כלשהי ומאבדים את היכולת לקבל החלטות בין היתר גם רפואיות עבורם. טוב שיערכו מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך דווקא בגלל הסיכון הקיים שפתאום באמצע החיים ניקלע לסיטואציה שבה לא נוכל לקבל החלטות ונעדיף למנות מראש אדם שאנו יכולים לסמוך עליו שיקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבורנו.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיעשות רק באמצעות עורך דין שהוסמך לעריכת ייפוי כוח שכזה.

 


 

Phone

לייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות

WhatsApp

דבר/י איתי ב-WhatsApp