טפסים הוצאה לפועל

בקשת חייב לאיחוד תיקים

בקשת חייב לאיחוד תיקים

חייב אשר נפתחו נגדו יותר מתיק הוצאה לפועל אחד, רשאי במקרים מסוימים להגיש בקשה לאיחוד התיקים. קרא עוד
בקשה לביטול / עיכוב / חידוש הליכים והגבלות

בקשה לביטול / עיכוב / חידוש הליכים והגבלות

חייב בהוצאה לפועל רשאי להגיש בקשה לביטול הליכים בתיק. קרא עוד
טופס לבקשת התנגדות

טופס לבקשת התנגדות

בטופס זה ניתן להגיש בקשת התנגדות.
חייב אשר נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל מסוג שטרות או תביעה על סכום קצוב - רשאי להגיש בקשת
התנגדות לחלק מסכום החוב, או למלוא סכום החוב, בגין פתיחת התיק נגדו.
קרא עוד
בקשה למתן צו חיוב תשלומים / שינוי צו חיוב בתשלומים

בקשה למתן צו חיוב תשלומים / שינוי צו חיוב בתשלומים

בטופס זה ניתן להגיש בקשה לקביעת צו תשלומים )פריסת החוב לתשלום חודשי(, או לשינוי סכום שנקבע בצו
תשלומים קיים או בקשה לפריסת חוב מזונות עבר .
קרא עוד
בקשת חייב בטענת פרעתי

בקשת חייב בטענת פרעתי

בטופס זה ניתן להגיש בקשת חייב בטענת פרעתי. פרעתי הינה טענה כי החוב שולם או שספק הדין קוים. קרא עוד
שאלון וכתב ויתור על סודיות

שאלון וכתב ויתור על סודיות

השאלון יוגש בשני עותקים, מאומתים בידי עורך דין או פקיד הוצאה לפועל, ותצורף לו הצהרה מפורטת של המבקש, המסבירה את אופן היווצרות החובות, וכן יצורפו כל המסמכים הנוגעים לעניין לפי הרשימה המצורפת לבקשה. קרא עוד
Phone

לייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות

WhatsApp

דבר/י איתי ב-WhatsApp