טפסים בהליך חדלות פירעון

חדלות פירעון ושיקום כלכלי (עלון מידע)

חדלות פירעון ושיקום כלכלי (עלון מידע)

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 נכנס לתוקף ביום 2019.9.15 והוא מסדיר את הליכי חדלות פירעון. קרא עוד
הגשת בקשת יחיד ודוח כלכלי

הגשת בקשת יחיד ודוח כלכלי

טופס זה מאפשר לחייב יחיד שאינו מיוצג, להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בטפסים ידניים. לטופס יש לצרף את המסמכים הדרושים.  קרא עוד
כתב ויתור סודיות

כתב ויתור סודיות

כתב ויתור על סודיות מידע ומסמכים, והסכמה למסירת מידע לממונה או לרשם ההוצאה לפועל או למי שהוא הסמיך בעניינים הבאים. קרא עוד
התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים

התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים

יחד עם הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים חובה להגיש כתב התחייבות חתום על ידי היחיד. זהו טופס שבאמצעותו מצהיר היחיד על התחייבותו לעמוד בכל המגבלות קיימות... קרא עוד
רשימת מסמכים להגשת בקשת יחיד

רשימת מסמכים להגשת בקשת יחיד

בקשה למתן צו פתיחת הליכים שלא תוגש עם מלוא המסמכים הנדרשים לא תתקבל ולא תועבר למתן החלטה. על היחיד לצרף לבקשתו למתן צו פתיחת הליכים את מלוא המסמכים הנדרשים כשהם עדכניים נכון למועד הגשת הבקשה.  קרא עוד
מדריך להגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון

מדריך להגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון

בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב יחיד המוגשת לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי... קרא עוד
דוח דו-חודשי על הכנסות והוצאות חייב בהליך חדלות פירעון

דוח דו-חודשי על הכנסות והוצאות חייב בהליך חדלות פירעון

קרא עוד
דוח בקרת ביניים

דוח בקרת ביניים

קרא עוד
דוח ממצאי בדיקה

דוח ממצאי בדיקה

קרא עוד
טופס 700 - עמדות נושה להצעה לגיבוש הסדר תשלומים

טופס 700 - עמדות נושה להצעה לגיבוש הסדר תשלומים

קרא עוד
טופס 701 - בקשה כללית חדלות פירעון

טופס 701 - בקשה כללית חדלות פירעון

קרא עוד
טופס 702 - תביעת חוב חדלות פירעון

טופס 702 - תביעת חוב חדלות פירעון

קרא עוד
טופס 703 - ייפוי כוח להגשת תביעת חוב - חדלות פירעון

טופס 703 - ייפוי כוח להגשת תביעת חוב - חדלות פירעון

קרא עוד
טופס 704 - תצהיר לתביעת חוב - חדלות פירעון

טופס 704 - תצהיר לתביעת חוב - חדלות פירעון

קרא עוד
טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב

טופס 705 - בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב

קרא עוד
טופס 707 - בקשה לקבלת גישה לקובצי חייבים

טופס 707 - בקשה לקבלת גישה לקובצי חייבים

קרא עוד
טופס 708 – בקשה לעדכון פרטי נאמן

טופס 708 – בקשה לעדכון פרטי נאמן

קרא עוד
Phone

לייעוץ ראשוני חינם וללא התחייבות

WhatsApp

דבר/י איתי ב-WhatsApp